Logo

Punten

Deelnemers van het Noordelijk Baliecongres kunnen maximaal 5 PO-punten krijgen voor de deelname aan het congres. Omdat het niet altijd even helder is, gaat de commissie ervan uit aan de hand van deze informatie duidelijkheid te bieden. Van belang is het onderscheid tussen advocaten en advocaatstagiaires.

PO-punten of plaatselijke opleidingspunten voor advocaat-stagiaires

Advocaat-stagiaires kunnen (plaatselijke) opleidingspunten behalen door deel te nemen aan het Noordelijk Baliecongres 2014.
De Orde van het arrondissement Noord-Nederland heeft aangegeven dat deelname aan beide dagdelen van het Noordelijk Baliecongres 2 (plaatselijke) punten oplevert. Stagiaires kunnen echter kiezen voor ofwel de plaatselijke opleidingspunten ofwel PO-punten. In dat geval geldt onderstaande ook voor stagiaires. Let wel op: het is óf plaatselijke punten óf PO-punten.

NB: De lustrumcommissie verstrekt voor het verkrijgen van opleidingspunten voor advocaat-stagiaires geen verklaring van deelname. Advocaat-stagiaires verkrijgen de opleidingspunten van hun lokale balie-bestuur.

PO-punten voor advocaat-medewerkers

Vanwege veranderende regelgeving van de Nederlandse Orde van Advocaten is het niet mogelijk om het dagprogramma van het Jonge Baliecongres 2014 als gekwalificeerde cursus aan te bieden en op deze wijze PO-punten te garanderen.
Voorgaande betekent dat je ten eerste zelf dient te beoordelen of de lezingen/ workshops jouw vakbekwaamheid ten goede komen, ten tweede of aan alle voorwaarden, genoemde in artikel 4 van de Regeling vakbekwaamheid is voldaan en ten derde of aan de lezingen/ workshops punten dienen te worden toegekend.
Gelet op de regeling vakbekwaamheid moet het volgen van het congres aldus de vakbekwaamheid van de advocaat ten goede komen. Of dit het geval is, is aan de deelnemende advocaat zelf te beoordelen. De lustrumcommissie is in ieder geval van mening dat het deelnemen aan dit congres aan de vakbekwaamheid van iedere zichzelf respecterende advocaat bijdraagt. De garantie wordt afgegeven dat het congres van voldoende academisch niveau is en dat de sprekers deskundig zijn op dit gebied.

Is aan de voorgaande voorwaarden voldaan, dan geldt dat het volgen van één netto-uur onderwijs (lees: congres), één opleidingspunt oplevert. Volg je het congres van het begin tot het eind, dan heb je vijf uren onderwijs gevolgd. Je kunt voor de deelname aan het congres dan ook maximaal 5 PO-punten registreren. Er wordt zorg gedragen voor juiste registratie van deelname aan het congres. Hiervoor ontvang je een bewijs van deelname. Na ontvangst van deze verklaring dient men zelf contact op te nemen met de Nederlandse Orde van Advocaten voor toekenning/ontvangst van de opleidingspunten.

Benadrukt wordt dat iedere deelnemer zelf verantwoordelijk is voor het bewaren van dit bewijs. Het moge duidelijk zijn dat de commissie na het organiseren van dit congres weer met haar gewone werkzaamheden verder gaat en dat de commissie daarom niet opnieuw bewijzen van deelname zal verstrekken bij verlies etc.

Voorgaande regeling en overige informatie is te vinden op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten, www.advocatenorde.nl.

Algemene Voorwaarden

Deelnemers van het congres zijn uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor opgave van deelname aan het congres. Op deelname van het congres zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Hierin is ondermeer uitdrukkelijk bepaald dat de commissie geen aansprakelijkheid aanvaardt ten aanzien van erkenning van (PO-)punten.